Yi-Shu

ART OF HEALING

Yi-Shu art of healing betekent : “ De kunst om te leven met veranderingen is een weg van heling “.
Vrij vertaald wil het zeggen dat heling van lichaam en geest een constant proces is, altijd in beweging, op zoek naar harmonie en balans in zowel lichamelijk, mentaal als spiritueel opzicht. 

In het Daoisme kennen we de uitspraak “ Wu Wei ”  ofwel “ go with the flow “ , het volgen van de wetten van de natuur die constant aan veranderingen onderhevig zijn. Ons leven en ons lichaam is als onderdeel van het grote geheel ook onderhevig aan die constante veranderingen. Heling is een proces van harmoniseren en balanceren van de biologische, sociale, psychologische en spirituele delen van jezelf.

Soms worden fysieke klachten veroorzaakt door externe factoren zoals: overbelasting van het lichaam, ongeval, kou, wind of hitte. Vaak worden fysieke klachten ook mede veroorzaakt door interne factoren zoals: werkdruk, overbelasting van de geest, zorgen, verdriet of angst. Wanneer je hieraan langdurig wordt blootgesteld gaan zowel lichaam als geest ook  klachten vertonen.

Mijn taak is het opsporen van oorzaak en gevolg, behandelen van de lichamelijke en emotionele pijn en zo  lichaam en geest  weer te stimuleren  tot helen.

“ Yi Shu art of healing “  helpt je graag je beste zelf te kunnen zijn ”